Udgivet d. 13. april 2021

Bæredygtig bundlinje 2.0 (BB2) er et EU-støttet projekt, der tilbyder små og mellemstore virksomheder hjælp og sparring til at opnå en mere grøn forretningsmodel og bundlinje.

– Projektet har især fokus på byggebranchen og oplevelsesbranchen, men alle er velkomne, siger Emil Viskum, centerleder i Miljø- & Energicentret i Høje-Taastrup, som er partner i projektet.

Virksomheder, som har valgt eller er på vej til at vælge at arbejde med grønne tiltag eller opstarte en grøn omstilling i deres virksomheder, får gennem BB2 en række muligheder, der kan hjælpe dem på vej.

Det får virksomhederne ud af at være med

Emil Viskum: – Som deltager i BB2 får virksomheden først tilbudt en screening for potentialer og en energigennemgang, der har en samlet værdi af 10.000 kr. Herefter får virksomheden hjælp til at udvælge indsatser inden for eksempelvis madspild, grøn logistik, optimeret emballage håndtering af affald og ressourcer, miljøledelse og miljømærker plus muligheden for at arbejde med en mere cirkulær forretningsmodel.

Når virksomheden har lagt sig fast på en eller flere indsatser, får den tilkoblet en rådgiver til at hjælpe med at udforme en konkret handleplan med beregninger af indsats og effekt. Den enkelte virksomhed vil på den måde kunne disponere over rådgivermidler til en værdi af 50.000 kr. Rådgiveren er tilknyttet BB2, men vil blive udvalgt, så kompetencerne matcher den konkrete indsats.

Herefter vil det være muligt at få hjælp til at søge midler til at realisere handleplanen.

Derudover vil man igennem projektet blive hjulpet med viden og netværksopbygning gennem en række workshops og arrangementer med Gate21.

Sådan er kravene til virksomheden

Emil Viskum

Om kravene til de deltagende virksomheder siger Emil Viskum (foto):

– Først og fremmest skal virksomheden være oprigtigt motiveret for at igangsætte grønne tiltag. Samtidig skal den enkelte virksomhed levere og tidsregistrere 100 arbejdstimer i projektforløbet. Derudover er forløbet gratis for virksomheden.

– I de 100 timer forventes det, at virksomheden bidrager med oplysninger til screeningen, holder løbende kontakt med BB2-konsulenten og eventuelt deltager i netværksarrangementer inden for samme branche, som de selv er i.

– Sidst, men ikke mindst, skal de 100 timer bruges på at implementere en mere grøn forretningsmodel i virksomheden.

MEC Høje-Taastrup er partner

Flere kommuner er partnere i BB2, blandt andre Hvidovre, København og Gentofte. Fra Høje-Taastrup er Miljø- & EnergiCentret (MEC) partner i BB2. Herfra siger Emil Viskum:

– MEC vil i samarbejde med kommunen gennem projektet aktivt bidrage til at opfylde FNs Verdensmål. I processen er det vigtigt at gøre det håndterbart for de små og mellemstore virksomheder at opfylde målene. Det skal være så let som muligt at blive en grøn virksomhed, og det vil vi i MEC gerne bidrage til.

Sådan kommer du med

Vil du høre mere om Bæredygtig bundlinje 2.0 – og er din virksomhed interesseret i at blive end del af projektet – kan du kontakte

 Læs mere om Bæredygtig Bundlinje og GATE 21.             

Rengøringsfirma går den grønne vej

Rengøringsfirmaet PlusRen er en af de lokale virksomheder, som allerede er med i Bæredygtig Bundlinje 2.0.

– Vi gør meget for at at være en grøn og bæredygtig virksomhed og bruger fx svanemærkede produkter i vores rengøring og vinduespolering. Vi er gået med i BB2 for at få mere viden og for at få certificeret vores service som bæredygtig, siger indehaver Andreas Legarth (t.v.), som her bliver interviewet af to studerende fra Cphbusiness om forløbet.

Bæredygtig Bundlinje Høje-Taastrup PlusRen

Vores Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og følg med i hvad der sker i Erhvervsforum.