Udgivet d. 19. maj 2018

Nyt medlem: Det spirer i Gadehavegård. 

Når helhedsplanen Det spirer i Gadehavegård nu melder sig ind i Erhvervsforum, er det for at skabe en bro mellem det lokale erhvervsliv og de unge i det store boligområde i Taastrup. 

– Vi har jo et fantastisk erhvervsliv i kommunen, og så har vi en masse unge mennesker, som inden for få år skal ud på arbejdsmarkedet, enten i fritidsjob eller når de har taget en uddannelse. Vi vil rigtig gerne i dialog med virksomhederne for at undersøge mulighederne for et samarbejde, der er givtigt for begge parter. 

Sådan siger Cathrine Lindvig, socialrådgiver og en af otte medarbejdere i Det spirer i Gadehavegårds sekretariat. Det er en boligsocial helhedsplan, finansieret primært af Landsbyggefonden, fire år ad gangen. Planen i Gadehavegård har eksisteret siden 2010 og er i januar 2018 forlænget med yderligere fire år. 

Der følger penge med
De otte medarbejdere har hver deres kompetencer og arbejdsområder. Cathrine Lindvig arbejder delvist med at rådgive og hjælpe unge i alderen 15 til 18 år med at få et fritidsjob. Undersøgelser og forskning viser, at de unge klarer sig markant bedre i skolen og fremtidigt på arbejdsmarkedet samt har mindre kontakt med politiet, når de har et fritidsjob. 

– De unge på 14-15 år lærer at passe et job i boligområdet, hvor de hjælper de lokale servicemedarbejdere, og hvor de så får lommepenge udbetalt af os. Det fungerer rigtig godt. Samme ordning har vi med et par lokale samarbejdspartnere, hvor vi betaler lønnen i op til et halvt år.

– Vi oplever, at virksomheder kan have behov for en ung, som kommer en gang om ugen og hjælper med praktiske opgaver. Det giver jo også virksomheden chance for at rekruttere en kommende medarbejder. Dagligvarehandlen arbejder strategisk med at rekruttere unge i fritidsjob til en elevplads. Hvorfor skulle det ikke også virke i andre erhverv, spørger Cathrine Lindvig. 

Vil gerne på besøg i virksomhederne
Det spirer i Gadehavegård vil også gerne hjælpe de unge med at få et indtryk af erhvervslivet, så alle ikke bare vælger at begynde på gymnasiet og måske droppe ud senere. Derfor er praktikophold og virksomhedsbesøg også nogle af de værktøjer, der kan åbne de unges øjne for andre muligheder. 

– Hvis der er virksomheder, hvor jeg kan komme på besøg med en mindre gruppe unge, måske også nogle forældre, vil det være fedt. Det kan bare være 45 minutter, hvor vi kigger forbi og ser livet på en arbejdsplads, så de unge også får et indtryk af, hvad der ligger bag de forskellige stillingsbetegnelser. Og virksomhederne lærer de unge at kende. Vi hører fra nogle af de steder, hvor unge har været i praktik, at medarbejderne er glade for at kunne øse af deres erfaringer og sætte en ung ind i jobbet. På den måde bliver det også en motivationsfaktor i virksomheden, påpeger Cathrine Lindvig. 

CL
Cathrine Lindvig og helhedsplanen Det spirer i Gadehavegård har hjulpet mere end 55 unge i fritidsjob i løbet af de seneste fire år.

Mulighed for større opgaver
Lige nu undersøger Det spirer i Gadehavegård, om de kan lade sig inspirere af virksomheden FRAK på Nørrebro. De hjælper unge i fritidsjob ved at tage større opgaver ind – for eksempel maduddeling eller oprydning på konferencer. FRAK udbetaler de unges løn og sørger for den nødvendige forsikring.

– FRAK giver arbejde til de unge, som endnu ikke har afsluttet 9. klasse. De har ofte svært ved at få job i detailhandlen, hvor der er flest fritidsjobs. Vi skal have undersøgt, om vi kan gå i den retning i helhedsplanen, og om der overhovedet er et marked for det i Høje-Taastrup, siger Cathrine Lindvig.

Fremskudt beskæftigelse
Det spirer i Gadehavegård arbejder også med at skaffe voksne beboere i praktik eller job. Det sker i samarbejde med Jobcentret inden for indsatsen Jobspiren, hvor en jobkonsulent og en personlig jobformidler siden 1. marts har haft base i Gadehavegård og været en del af helhedsplanen.

Få kontakt til potentielle ansøgere
– Både når det gælder fritidsjob, praktikpladser eller job med løntilskud, må virksomhederne rigtig gerne kontakte os, siger Cathrine Lindvig. Jeg tager mig primært af fritidsjobbene. På de andre felter er kontaktpersonen Sumaya Sherif. Hun gør, som virksomhedskonsulent, meget ud af at sikre, at der er et godt match mellem virksomhed og jobtager. 

– Tilsammen har Sumaya og jeg en omfattende viden om personer, som kan være potentielle ansøgere til job i virksomhederne, bemærker Cathrine Lindvig. 

Sumaya Sherif træffes på telefon 29 36 92 54. Kontaktinformation til Cathrine Lindvig og Det spirer i Gadehavegård står herunder.

Det spirer i Gadehavegård

Øksen 1, 2630 Taastrup

Tlf. 20 51 34 62

Email: cathrine@hejnabo.dk

www.gadehavegaard.dk 

Facebook

logo

Vores Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og følg med i hvad der sker i Erhvervsforum.