Udgivet d. 1. marts 2021

Antallet af lønmodtagere i Høje-Taastrup Kommune er i perioden 2010 til 2018 steget med over 10.000 job. Og i 2020 var Høje-Taastrup kommunen med landets største befolkningstilvækst, målt i procent.

Det fremgår af Vækstregnskab 2020, der er udarbejdet på beslutning i byrådet i forbindelse med Vækstpolitik 2013-2017. Vækstregnskabet giver et overblik over udviklingen på en række overordnede parametre i Høje-Taastrup Kommune.

Det følgende er citeret fra Vækstregnskabets forord.

Stor tilflytning
Der er fuld gang i udviklingen af Høje-Taastrup Kommune i disse år. Der bliver flere borgere via de mange udviklingsprojekter, og der er stor privat interesse i at investere og opføre boliger i de to største projekter, Høje Taastrup C og Nærheden. I takt med at disse projekter bliver realiseret, er det forventet, at antallet af borgere vil stige kraftigt i de kommende år.

Dette ligger helt i tråd med Vækstpolitik 2018-2022, som blev vedtaget i december 2018. Her er fokus på at tiltrække flere borgere og gøre det attraktivt for virksomheder at lokalisere sig i kommunen. Derfor er fokus på at udvikle attraktive byer, som tilbyder en god ramme for hverdagslivet for kommunens nuværende borgere, og som samtidig kan tiltrække nye borgere. Kommunen skal være fuld af aktivitet og liv, som skabes i samspillet mellem borgere og virksomheder.

Et endnu stærkere erhvervsliv
Høje-Taastrup Kommune har et stærkt erhvervsliv, og det er fra 2010 til 2019 lykkedes at tiltrække over 10.000 arbejdspladser og mere
end 300 nye virksomheder. Det er især inden for brancherne finans, transport og rådgivning/erhvervsservice, at stigningen er sket.

Det er en udvikling, som ingen andre kommuner i samme periode kan matche. Høje-Taastrup Kommune vil fortsætte arbejdet med at sikre
gode rammer for at drive virksomhed i kommunen og på den måde være attraktiv for både eksisterende virksomheder, men også for
virksomheder uden for kommunen, som leder efter en ny placering.

Det skal bemærkes, at coronakrisen i 2020 ikke kan aflæses i Vækstregnskabets tal, bortset fra ledigheden som er opdateret i 2020. I næste Vækstregnskab vil indvirkningen af coronakrisen sandsynligvis stå tydeligere frem i tallene.

Vækstregnskabet kan du downloade her.

Vores Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og følg med i hvad der sker i Erhvervsforum.