Udgivet d. 28. september 2016

Energiselskabet E.ON indvier 6. oktober 2016 en ny biogastankstation, som skal drives i partnerskab med OK. Biogastankstationen, der skal gøre varedistributionen i hovedstadsområdet CO2-neutral, ligger centralt placeret i Høje-Taastrup Transportcenter, der er knudepunkt for gods- og varedistribution til Storkøbenhavn. Her tanker hundredvis af last- og varebiler dagligt, når de skal bringe varer ud til københavnerne.
Ambitionen er klar: flere last- og varebiler skal gå fra diesel til bæredygtig og fossilfri biogas. Biogastankstationen er de to partneres tredje i hovedstadsområdet.

Positive erfaringer med biogas til transport
E.ON og OK har allerede positive erfaringer med at drive to andre biogas-tankstationer i Storkøbenhavn. Her er det fortrinsvis Københavns Kommunes mere end 70 skraldebiler, der tanker biogas, men i stigende grad også andre last- og varebiler, der kører på biogas. Med det nye anlæg i Høje-Taastrup Transportcenter bejler E.ON og OK nu til de mange city-distributionsbiler, der dagligt kører friske varer ud til københavnerne, ikke mindst fra det netop åbnede Copenhagen Markets.
– En stor del af de varebiler, der hver nat bringer friske varer ud i københavnske butikker, kører i dag på diesel. Vi håber derfor, at den nye biogas-tank vil få flere til at vælge gaskøretøjer, som både kører grønt og støjer mindre end dieselbiler. Hertil kommer, at vi allerede nu ser flere selskaber, der begynder at stille krav til bæredygtig vareudbringning, fortæller chef for Heavy Transport i E.ON, Bent Erik Hawaleska.

Borgmester og direktør indvier
Den nye tankstation indvies af borgmester Michael Ziegler og driftsdirektør i E.ON, Henrik Rasmussen.
– Der skal lyde en stor ros til det private erhvervsliv, som har taget initiativet til tankstationen, så vores virksomheder nu har mulighed for at tanke op med klimavenlig biogas. Det ligger helt i tråd med kommunens ambitiøse klimaplan, og nu tager vi et vigtigt skridt i forhold til grøn omstilling og grøn vækst inden for transportsektoren, siger borgmester Michael Ziegler.

Biogas – det klimavenlige alternativ
Ifølge Energistyrelsen er biogas det mest klimarigtige brændsel i den tunge transport, fordi biogasproduktion både erstatter fossile brændsler i transportsektoren og reducerer udslip fra gyllen på landbrugsmarkerne, der ellers ville udlede både metan- og lattergas. Derfor vil Høje-Taastrup Transportcenter være med til at understøtte skiftet til en mere bæredygtig tung transportsektor.
– Samtidig med, at vi kan servicere vores transportvirksomheder bedst muligt, vil vi også være i front med innovative og grønne løsninger, der fremmer transporterhvervet. Vi er derfor rigtig glade og stolte over at kunne tilbyde dem at tanke biogas og dermed gå et skridt videre i den grønne omstillin”, siger Svend Aage Petersen, formand for Høje-Taastrup Transportcenter.
Den nye tank
station er åben hele døgnet og har med sin beliggenhed i transportcentret en optimal logistisk placering og gode til- og frakørselsforhold, så vare- og lastbiler hurtigt og nemt kan tanke.

Vores Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og følg med i hvad der sker i Erhvervsforum.