Udgivet d. 28. november 2017

Nyt medlem: Miljø- og Energicentret Høje-Taastrup.

Miljø- og Energicentret Høje-Taastrup er en forening etableret i 1993, nu godkendt af Erhvervsstyrelsen som socialøkonomisk virksomhed.

– Vores formål lyder, at vi skal styrke en bæredygtig udvikling på et økologisk forsvarligt grundlag. Det gør vi blandt andet ved at tænke genbrug og ved at hjælper borgerne til at gøre det samme. Står du med en maskine eller et apparat, der ikke virker mere, så kom til os, før du smider det ud. Vi har gennem årene fået rigtig mange computere, fjernsyn og køkkenapparater vakt til live igen, siger Tina Klitgaard Faber.

Hun tiltrådte her i efteråret som ny centerchef i butikken og værkstedet på Høje Taastrup Boulevard. Hun afløste Knud Anker Iversen, som fra begyndelsen var centrets drivkraft. 

Vi hjælper på selvværdet
Miljø- og Energicentret var det første af sin art, men konceptet har siden bredt sig til flere byer. Centret er en blanding af frivillige, fleksjobbere, praktikanter og andre, som finder en nyttefuld beskæftigelse der.

– Vi vil gøre en forskel, ikke blot i forhold til bæredygtighed, men også ved, som socialøkonomisk virksomhed, at kunne rumme folk med psykiske som fysiske udfordringer, der har behov for et skånejob eller en praktikplads. På den måde kommer de ud og prøver sig selv af, er sammen med andre og har noget at skulle afsted til hver dag.

– Jeg er glad for, at vi også kan løfte den opgave og sende dem videre herfra med en anbefaling; for mig er det socialøkonomiske lige så vigtigt som miljø og grønne løsninger, siger Tina.

Samarbejde med erhvervslivet
Hun brænder også for iværksætteri og meget gerne i relation til grønne projekter. Miljø- og Energicentret pusler blandt andet med ideer om at genanvende affald, og her ser hun det lokale erhvervsliv som en oplagt samarbejdspartner. 

 – Vi melder os ind i Erhvervsrådet, fordi vi gerne vil netværke. Netværk har altid været Knud Ankers kongstanke, og nu skal jeg ud og finde nogle, vi kan spille bold med, siger Tina, som har en akademisk baggrund og selv kom i kontakt med Miljø- og Energicentret som frivillig.

Travlt på værkstedet
Christophpher
Christophpher er med sin store viden om computere en værdifuld medarbejder på værkstedet.

Til daglig er der otte-ti medarbejdere/hjælpere i centret. Især værkstedet har travlt og har på visse opgaver op til et halvt års ventetid. Dagligt er der henvendelser fra folk, som gerne vil have vurderet, om det kan svare sig at reparere deres ting. En sådan vurdering koster 200 kr. Er reparation løsningen, koster det en beskeden sum til løn plus hvad reservedele måtte koste. 

harddisk
Harddisken til en computer – kan den repareres eller skal den ud? Det kan Miljø- og Energicentret give dig en vurdering af.

GLS pakkeshop ligger også i centrets butikslokale og er med sine mange kunder en god indtægtskilde. Mange benytter lejligheden til at købe honning, fuglekasser og andre artikler baseret på økologi og grønne løsninger, som sælges i butikken. Du kan også leje en kompostbeholder, et sparometer og sågar også en tandemcykel.

Miljø- og Energicentret koordinerer også indsamlingen Ren by i Taastrup og Høje Taastrup. De sidste år er der samlet mere end to ton affald, som Driftsbyen så håndterer.

Høje-Taastrup Kommune giver et tilskud til centret, som har ca. 120 medlemmer, primært borgere som ønsker at støtte miljøet. Den nye centerchef ser også meget gerne lokale virksomheder melde sig ind. Et medlemskab koster 300 kr. om året.

Miljø- og Energicentret

Høje Taastrup Boulevard 54

2630 Taastrup

Tlf. 43 30 42 00

mec@mec-ht.dk

www.mec-ht.dk

Vores Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og følg med i hvad der sker i Erhvervsforum.