Udgivet d. 15. november 2017

Høje-Taastrup Kommune deltager sammen med Høje Taastrup Fjernvarme i fjernvarmeprojektet Cool District Heating, der skal udvikle nye løsninger til fremtidens fjernvarme. EU støtter det dansk/svenske forskningsprojekt med 30 mio. kr.

Projektet ledes af COWI, og Høje-Taastrup kommune er ligesom Høje Taastrup Fjernvarme, Lunds Kommune m.fl. partnere. Projektet kører 2017-2021 og skal udvikle, demonstrere og evaluere innovative tekniske fjernvarmeløsninger.

Fossilfri kommune i 2050
– Udbredelse af fjernvarme er en vigtig del af vores klima- og energiindsats og skal bidrage til, at vi når vores mål om at være fossilfri senest i 2050. Det arbejder vi målrettet på, og derfor indgår vi også som partner i projektet og samarbejder med Høje Taastrup Fjernvarme. Med dette projekt vil Høje-Taastrup Kommune være en af frontløberne inden for fremtidens fjernvarmeløsninger, siger borgmester Michael Ziegler.

Effektivt samspil mellem varme og køling
Forskningsprojektet skal bl.a. udvikle løsninger, der kan udnytte overskudsvarme fra køle- og varmesystemer i større grad end i dag.

– Det giver rigtig god mening at udnytte overskudsvarmen fra køling i fjernvarmesystemet. I dag ser vi jo, hvordan Høje Taastrup Fjernvarme er langt fremme på området med løsninger hos Copenhagen Markets, der både producerer varme og køling, og det skal vi have mere af, siger Flemming Andersen, formand for Plan- og Miljøudvalget.

Mindre varmetab
Projektet skal også udvikle løsninger, der kan minimere varmetabet i fjernvarmeledningerne. I dag er vandet i fjernvarmesystemet ca. 70 grader, når det når kunderne. Projektet skal arbejde med at sænke det til 50-55 grader. Det giver et mindre varmetab og udnytter dermed energien mere effektivt.

Ser på muligheder i Høje Taastrup C
Projektet vil se på mulighederne for at anvende denne såkaldte lavtemperatur-fjernvarme i Høje Taastrup C, det centrale område mellem Høje Taastrup Station og City 2. Her vil man også se på mulighederne for at kombinere varme- og køleproduktion med brug af anlæg, der forsynes med el fra fx solceller i City 2. 

Samarbejde med svensk kommune
Høje Taastrup Fjernvarme skal sammen med andre forsyningsselskaber  arbejde med at udvikle og indføre de konkrete teknologier. Høje-Taastrup Kommune skal sammen med Lund Kommune bistå som planlægningsmyndighed og indgå i informationskampagner.

Synergi mellem varme og køling
– Vi mener, at fremtidens fjernvarmeforsyning handler om at udnytte de lokale energiressourcer optimalt, bl.a. ved at skabe synergi mellem varme og køling. Her kan ikke bare vind, men også solenergi blive en afgørende faktor. Det hænger godt sammen med Høje-Taastrups ambition om at være en af Danmarks førende klimakommuner, siger Astrid Birnbaum (foto), direktør i Høje Taastrup Fjernvarme.

Astrid Birnbaum

Læs mere om projektet.

Vores Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og følg med i hvad der sker i Erhvervsforum.