Udgivet d. 27. januar 2021

Erhvervsministeren og KL har indgået en ny aftale frem til 2023, der sætter rammerne for de tværkommunale erhvervshuse. Erhvervshusene vejleder de danske virksomheder, og fremover vil der være mere fokus på den bæredygtige og digitale omstilling.

I de seks erhvervshuse, der har kontorer 12 steder i landet, kan danske virksomheder løbende få hjælp og uvildig sparring. Med den nye rammeaftale styrker erhvervsministeren sammen med KL vejledningen, så virksomheder får den nødvendige hjælp til at omstille forretningen til den nye virkelighed med corona.

Mere specialiseret vejledning på tværs af land og by
Det sker blandt andet gennem et kriseberedskab, hvor erhvervshusene guider den individuelle virksomhed, ligesom den generelle specialiserede vejledning til alle typer virksomheder skal ud i alle dele af landet.

Virksomhedernes digitale og grønne udvikling er et generelt fokusområde for regeringen, og derfor tildeles der via erhvervshusene også midler til corona-ramte virksomheder, som skal omstille forretningen. Det sker gennem Omstillingspuljen, som åbner for en ny ansøgningsrunde den 29. januar 2021.

Fungerende erhvervsminister Dan Jørgensen (foto): – Med aftalen styrker vi virksomhedernes grønne og digitale omstilling på tværs af land og by. Et Danmark i balance er kun blevet en endnu større mærkesag for regeringen efter corona-epidemien, og derfor er jeg rigtig glad for, at små som store virksomheder nu får mere lokal og specialiseret hjælp gennem erhvervshusene, så vi i fællesskab får skabt et grønnere og mere robust erhvervsliv.

Formand for KL Jacob Bundsgaard: – Erhvervshusene har siden deres etablering hjulpet virksomheder med at skabe arbejdspladser i hele Danmark. Den nye aftale sætter fuld fokus på grøn omstilling og digitalisering, som driver for udviklingen af virksomheder og arbejdspladser. Med en stærk lokalforankret vejledning vil erhvervshusene sikre flere og grønnere arbejdspladser i hele Danmark.

Erhvervsudviklingsdirektør Lars Storr-Hansen i DI: – Den nye rammeaftale sætter en vigtig og positiv kurs for erhvervshusenes indsats. Især aftalens nye målsætninger vil bidrage til at placere erhvervshusene som central sparringspartner for virksomheder i alle dele af landet og som knudepunkt i hele erhvervsfremmeindsatsen. Det giver erhvervshusene en god ramme for fortsat at styrke virksomhedernes kendskab til deres ydelser, skabe en tæt lokal kontakt til virksomheder i både land og by og udbygge samarbejdet med de mange dedikerede private rådgivere.                                             

Fakta

  • De seks erhvervshuse i Aalborg, Aarhus, Odense, Vojens, Sorø og København samt tilhørende filialer i Nykøbing Mors, Herning, Horsens, Hillerød, Vordingborg og Rønne betjener virksomheder i hele landet. De blev etableret den 1. januar 2019 som selvstændige enheder med egen bestyrelse. Hvert år modtager erhvervshusene en basisbevilling på 168 mio. kr. (2020) af kommunerne, herunder gennem statsligt bloktilskud.
  • Erhvervshusene tilbyder gratis og uvildig specialiseret vejledning med udgangspunkt i virksomhedernes individuelle behov.
  • Erhvervshusene er knudepunkt i erhvervsfremmeindsatsen og gør statens højtspecialiserede erhvervsfremme tilgængelig lokalt – bl.a. Trade Council, Vækstfonden og Innovationsfonden. Erhvervshusene henviser virksomhederne til relevant privat rådgivning og til andre offentlige tilbud.

Vores Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og følg med i hvad der sker i Erhvervsforum.