Udgivet d. 27. januar 2021

I dag, 27. januar, udløber fristen for at indsende kommentarer til Høje-Taastrup Kommunes klimaplan – “Klimaplan 2030 – Danmarks grønneste vækstkommune”. Du kan se/downloade planen her.

Kommunen giver selv planen disse ord med:

Høje-Taastrup Kommune vokser og vækster samtidig med, at der udledes mindre CO2 i kommune. Den udvikling skal fortsætte og forstærkes ved at indarbejde den grønne omstilling i al planlægning af den smarte by samt ved at udnytte ny viden og teknologi.

Høje-Taastrup Kommune er en del af det tværkommunale klimasamarbejde DK2020. Her har kommunen forpligtiget sig til at udarbejde en klimaplan, der lever op til de ambitiøse krav i Parisaftalen, med en målsætning om netto-nul CO2-udledning senest i 2050. Høje-Taastrup Kommune skal også indfri regeringens målsætning om 70% mindre CO2-udledning i 2030 sammenlignet med 1990. Dette betyder, at CO2-udledningen skal reduceres med 50%, målt i forhold til udledningen i 2017.

Det skal ske omkostningseffektivt ved:

• Effektivt forbrug af energien
• Fossilfri opvarmning senest i 2035
• Flere solcelleanlæg i Høje-Taastrup Kommune
• Gradvis elektrificering af transporten

Høringsfase slutter nu
Borgere, organisationer og virksomheder kan give input til ”Klimaplan 2030 – Danmarks grønneste vækstkommune” frem til 27. januar 2021. Forslag og kommentarer til klimaplanen kan sendes til Teknik- og Miljøcenter, tmc@htk.dk.

Høringssvarene vil indgå i den videre administrative og politiske behandling af sagen og vil blive offentliggjort i forbindelse med forelæggelse for byrådet marts 2021. Der vil ikke blive fremsendt egentlig besvarelse af eventuelle bemærkninger og spørgsmål, der rejses i høringssvaret.

 

Vores Nyhedsbrev

Modtag vores nyhedsbrev og følg med i hvad der sker i Erhvervsforum.